Van Koza Psikoloji logo

Çocuğun Hayatında Babanın Rolü

Çocuğun daha okula başlamadığı yılları kapsayan 0-6 yaş arası; ebeveynlerin çocuğun hayatında oldukça etkili olduğu zaman dilimlerini kapsamaktadır. Bu dönemde ebeveynler arasında çocukla daha çok ilgilenen ve onun bakımını üstlenen rolde anne vardır. Ev içindeki birtakım dengeler ve toplumsal bakış açıları babanın çocukla kurduğu ilişkiyi ve çocukla geçirdiği zaman dilimlerini kısıtlamaktadır. Babanın geri planda kaldığı ve çocukla olan temasının sınırlı olduğu durumlarda çocuk; anneye yapışma davranışları gösterebilir ve sağlıklı bir ayrışmanın gerçekleşmesi zorlaşabilir. Oysa hamilelik aylarından itibaren baba çocukla iletişim kurmalı ve onun bakımı konusunda anneye gerekli desteği sunmalıdır. Bu durum hem baba ve çocuk arasında kurulan ilişkinin kalitesini belirler hem de annenin bu yolculukta kendini yalnız ve desteksiz hissetmemesine olanak sağlar. Nitekim eşleri tarafından çocuğun bakımı ve büyütülmesi konusunda yeterli düzeylerde desteklenmeyen kadınların daha sonra otoriter, baskıcı ve ilgisiz oldukları görülmüştür. Kısacası babanın çocukla kurduğu temas ve onun hayatındaki varlığı top hem anneyi hem de çocuğu etkilemektedir.

Babanın çocuğun hayatındaki varlığı çocuğun birçok alanda olumlu anlamda etkilenmesine kapı aralayacaktır. Çocuğun özgüven, liderlik, problem çözme ve kaygıyla mücadele etme gibi birçok konuda olumlu bir etki sağlayacaktır. Bunun yanı sıra çocuğun sağlıklı bir cinsel kimlik geliştirmesi açıcından da babanın çocukla olan iletişimi ve çocuğun hayatındaki varlığı ekseninde şekillenmektedir. Çocuğun rol model olarak gördüğü babayla özdeşimi cinsel kimliğin gelişmesi açısından son derece önemlidir. Çocuğun sosyal hayattaki kuralları öğrenme ve hayata entegrasyonu konusunda da baba önemli bir figürdür çocuğun hayatında. Çünkü çocuk bu yolla sosyal hayattaki ilişkileri ve kuralları öğrenecektir. Çocuğun karşı cinsle olan ilişkisini de şekillendiren en temel faktör olarak yine baba karşımıza çıkmaktadır. Kız çocuklarının özellikle babayla olan ilişkisi karşı cinsle kuracağı ilişkiyi ve hatta eş seçimini etkileyecek derecede bir önemle karşımıza çıkmaktadır.

Çocuğun zeka gelişiminde de baba önemli bir yere sahip. Çocuk altıncı aydan itibaren babaya ilişkin olarak onun kokusunu ve sesini ayırt eder. Babanın çocukla ilgilenmesi hem uyaran zenginliği hem de deneyim fazlalığına katkı sağlayacağından çocuğun zeka gelişimini olumlu anlamda etkileyecektir. Yukarda da ifade ettiğimiz gibi tüm bunların yanı sıra babanın çocukla kurduğu ilişki ve ona hissettirdiği sevgi çocuğun daha sağlam bir ruh sağlığı inşaa etmesine olanak sağlayacaktır. Kurulan bu ilişki çocuğun ruh sağlığı üzerinde hem koruyucu bir etki sağlayacak hem de hayatındaki stres faktörleriyle olan mücadelesinde kendini daha güçlü hissetmesini sağlayacaktır. Babaya istediği zaman ulaşabilen ve ondan sevgi gören çocuğun dünyası ruhsal anlamda daha sağlam olacaktır. Ayrılık kaygısı yaşamamış ve ebeveynleri tarafından sevilen çocuk sonraki hayatında kendini değerli ve sevilebilir biri olarak görecektir aynı zamanda.

Tüm bu ifade ettiklerimizin ışığında babaların yapmaları gerekenleri aşağıda sıraladık;

-Baba çocuğun anne karnına düştüğü ilk andan başlayarak ona sevgisini ve varlığını hissettirmeli. Çocuğum büyüsün hele ilgilenirim sonra yanılgısına kapılmamalı.

-Baba çocuğu olduğu gibi kabul etmeye ve onun duygularını onaylama noktasında geri durmamalı ve ona sevgisini her fırsatta gösterebilmelidir.

-Baba yoğun iş temposuna rağmen çocuk için belirli bir zaman dilimini mutlaka ayırmalı ve gün içinde çocukla geçireceği yeni zamanlar yaratabilmelidir.

-Çocukların çok iyi bir gözlemci olduğunu unutmayın ve aynı zamanda iyi bir rol model olmayı da ihmal etmeyin.

-Çocuğun bu dünyayı tanıma noktasında ona fırsatlar verin ve soru sormasına izin verin.
NOT: Bu makale ve sitemizdeki diğer tüm içerikler bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Tıbbi bir tanı ve tedavi amacı taşımamaktadır. Sitedeki bilgiler ışığında bir ilaç tedavisine başlanması veya sonlandırılması kesinlikle önerilmez. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için mutlaka bir tıp hekimine başvurunuz. Bu makale ve sitemizdeki diğer tüm içerikler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı sayılabilecek ilan ve reklam yapma amacı taşımamaktadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer Makaleler

Aile İçi İletişim ve Çocuk

İletişim; ikili ilişkilerimizden iş ortamına, küçük bir topluluktan büyük kitlelere, tamamen yabancısı olduğumuz gruplardan aynı çatıyı paylaştığımız ailemize kadar

Devamı »

Günlük Yaşamda Kaygı

                Kaygı hayatımızın bir parçasıdır ve bizler korku, gerginlik ve stresle bir anlamda yaşamayı öğreniriz zamanla. Belirli düzeyde

Devamı »