Van Koza Psikoloji logo

Oyun Ve Çocuk

Psikolojik destek ve rehabilitede oyun terapisinin önemini kavramak ve kullanma mantığı ve gerekliliğini anlamak için önce oyunun psikolojisi hakkında bazı temel bilgilere sahip olmak gerekir. Bu durum oyun terapisinin yapı taşlarının bilinmesi sürecini kolaylaştıracaktır. Oyuna baktığımız da insanlık tarihi kadar eski ve evrensel bir yanı olduğu görüşü kabul edilebilir, oyunu anlamakta işte bir o kadar zor ve karmaşık olabilir. Oyuna bakıldığında tarih boyunca tam ve net bir bilgi yoktur elde edilen veri ve kaynaklara bakıldığında insanlık ile birlikte olduğu hayatın bir parçası olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar antik Yunana, antik Çin, ve Mısır’a kadar dayanan bir serüveni olduğu ve kazılarda o döneme ait oyuncaklara da ulaşılmıştır.

Oyun, insanın özgürlük duygusunu dışarıya yansıtmasıdır. Çocuklar oyun yolu ile hareket etme, duygularını ifade etme ve arkadaşlık etme gibi arzularını gidermeye çalışmaktadır. Oyun, çocukların gerçek hayatın bir provası olarak da yani ileri ki yaşlarda yapacağı bazı şeylerin oyun yolu ile ifade etmesi olarak açıklamaktadır. Bu görüş, çocuk oyunlarının birçoğunda görülen günlük hayatı bir taklit etme gerçeğini bize hatırlatmaktadır. Evcilik, öğretmenlik, doktorculuk, savaş oyunu, çiftçilik, itfaiyecilik gibi çocukların oynadıkları oyunlar bu görüşü destekleyen nitelikte oyunlardır diyebiliriz.

Oyun, insanların ve hayvanların zevk alma isteğinden kaynaklandığını öne sürer bazı bilim insanları. Oyun çocukların severek yapıp keyif aldığı bir uğraş olmanın yanında aynı zamanda bir şekilde gerçek hayatın da bir taklidi olarak varlığını devam ettirmektedir. Çocuk oyunla, aslında yetişkinlerin günlük hayatta ki uğraşlarını aynen taklit etmekte bir yandan da kendisini yetişkinlik yaşantısına hazırlamaya çalışmaktadır. Van pedagog kapsamında hizmet veren ruh sağılı uzmanları da yukarıdaki ifadelere paralellik gösteren söylemlerde bulunmuşlardır ve oyunun çocuğun kendini ifade ettiği dünyanın anahtarı olduğunu beyan etmişlerdir.

Oyun terapisinde terapist, çocukların ihtiyaç ve gereksinimleri noktasında çocuğun fiziksel olarak aktif bir şekilde rol almasına olanak tanır. Oyun terapisinde çocuk olumsuz enerjisini boşaltıp yenilenirken yaşamın ona hazırladığı görevlerin provasını yapar, hedeflere ulaşıp zorluklarla baş eder. Fiziksel olarak iletişim kurmasını öğrenir, ihtiyaçlarını tamamlamak için daha aktif rol alır, sosyal yönden kendini daha rahat ortaya koyar yaşıtları ve diğer insanlarla nasıl geçinmesi gerektiğini öğrenir. Oyun, çocukların hayal dünyalarını özgür bırakır kültür faktörleri öğrenmede yardımcı olur. Çocuklar oyun oynadıklarında kişiliklerindeki bireysel yönlerini fark edip ifade ederler ve kişilikleri ile oluşan iç denetimi ortaya koyarlar.
NOT: Bu makale ve sitemizdeki diğer tüm içerikler bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Tıbbi bir tanı ve tedavi amacı taşımamaktadır. Sitedeki bilgiler ışığında bir ilaç tedavisine başlanması veya sonlandırılması kesinlikle önerilmez. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için mutlaka bir tıp hekimine başvurunuz. Bu makale ve sitemizdeki diğer tüm içerikler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı sayılabilecek ilan ve reklam yapma amacı taşımamaktadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer Makaleler

Aile İçi İletişim ve Çocuk

İletişim; ikili ilişkilerimizden iş ortamına, küçük bir topluluktan büyük kitlelere, tamamen yabancısı olduğumuz gruplardan aynı çatıyı paylaştığımız ailemize kadar

Devamı »

Günlük Yaşamda Kaygı

                Kaygı hayatımızın bir parçasıdır ve bizler korku, gerginlik ve stresle bir anlamda yaşamayı öğreniriz zamanla. Belirli düzeyde

Devamı »