Van Koza Psikoloji logo

Kardeş Kıskançlığı

İnsanoğlu doğası gereği birden fazla duyguyu barındırır kendinde. Bu duygulardan biri de kıskançlıktır.  Kıskançlık hem nesne boyutunda hem de canlı varlıklar boyutunda birey için önemli olanın başkasıyla paylaşılamaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal ve evrensel olan kıskançlık içgüdüsel olarak doğuştan gelir ve 2-3 yaş civarında kendini hissettirmeye başlar.

                Kardeş kıskançlığı da insanoğlunda görülen kıskançlık türlerinden biridir. Bu durumun olması ve yaşanması doğal bir sürecin gereklerindendir. Burada göz önünde bulunduracağımız temel şey kıskançlığın boyutunun hangi düzeyde olduğudur. Eğer yaşanan kıskançlık düzeyi bireyde davranış bozukluğuna neden oluyorsa ve aşırı düzeyde bir kaygı durumu meydana getiriyorsa bu durumun doğal süreçten çıktığını söyleyebiliriz.

                Gözlerini ilk olarak ailede açan ve ilk sosyalleşme deneyimlerini de ailede yaşayan çocuk için bazı duyguların tanınması ve sağlıklı bir şekilde yaşanması noktasında anne ve babalara oldukça önemli sorumluluklar düşmektedir. Kıskançlık vb duyguların çocuklarda sağlıklı bir şekilde yaşanması ve sonrasında topluma faydalı bireyler olmaları anne-babaların bilinçli ve bazı konularda kendilerini yetiştirmiş olmalarıyla yakından ilişkilidir.

                Bireyde kardeş kıskançlığının oluşup aile içinde ciddi huzursuzluklara neden olmasında en büyük müsebbipleri anne-babalardır. Çünkü anne- babanın olumsuz tutumları ve aileye yeni katılan bireye yönelik davranışları büyük kardeşin kendini değersiz ve ötelenmiş hissetmesine neden olacaktır. Böylelikle kardeş kıskançlığı dediğimiz duygu ortaya çıkmış olacaktır.

Kardeş Kıskançlığının Nedenleri

 • Kardeş kıskançlığının en temel nedenlerinden biri daha önce sahip olduğu her şeyi bir başkasıyla paylaşmaya mecbur kalmasıdır. Aileye yeni bir üyenin katılmasıyla daha önce kendisine gösterilen ilginin ve zamanın azalmasına neden olduğu için birey bu durumdan hoşnut olmayacaktır. Çocuk kendini güvensiz, terk edilmiş ve boşlukta hissedecektir. Böylece kardeşine karşı kızgınlık ve kıskançlık duyguları geliştirecektir. Esasında bu kızgınlık ve kıskançlık ebeveynlerine karşı olan tepkinin bir ürünüdür.
 • Kardeş kıskançlığının bir başka nedeni ise yukarda da ifade ettiğimiz gibi anne-baba tutumlarıdır. Anne-babanın bir anda tüm ilgiyi ve zamanı aileye yeni katılan bireye ayırmaları ve büyük çocuğu ihmal etmeleri bireyin ister istemez kıskançlık duygusunu pasif durumdan aktif hale çevirecektir. Anne- babalar bilerek ya da bilmeyerek bazen küçük çocuğa pozitif ayrımcılık olacak şekilde davranabilirler.
 • Çevreden yapılan değerlendirmelerde kardeşler arasında kıskançlığı tetikleyebilir.  Örneğin amcanın, halanın veya dayının bir kardeşi övüp her açıdan onu ön plana çıkarmaları diğer kardeşte kırgınlık ve rekabet duygusuna bağlı olarak kıskançlığa neden olabilecektir.
 • Kardeşler arasındaki yaş farkı da kıskançlık durumunun ortaya çıkmasında etkilidir. Aralarındaki yaş farkı düşük olan çocuklar birbirlerini daha çok kıskanırlar ve birbirlerini rakip olarak görürler. Fakat aralarındaki yaş farkı yüksek olan kardeşler kıskançlık ve rekabet duygularını daha az yaşarlar.
 • Toplumun ve ailenin cinsiyetlere atfettiği değer ve önem üzerinden çocuklar kardeşlerini kıskanabilir ve kendilerini değersiz görebilirler. Aynı zamanda cinsiyetlerinden hoşnut olmadıklarını dile getirebilirler.

Kardeş Kıskançlığının Belirtileri

 • Çocuklar aileye yeni katılan bireyi kabullenmekte zorlanırlar ve bunu sözlü olarak dile getirirler. ‘‘kardeşimden nefret ediyorum, onu hiç sevmiyorum’’ gibi cümleler kullanabilirler.
 • Kardeş kıskançlığında görülen en temel duygu belirtiler; üzüntü, yalnız hissetme, intikam alma, nefret, kendine acımadır.
 • Kardeş kıskançlığında görülen bir diğer belirti ise bu çocukların regresyon dediğimiz bir önceki yaşlarına ait davranışlar göstermeleridir. Örneğin bu çocuklar altlarını ıslatma davranışını tekrar göstermekle beraber emzik emme ve sürekli ağlama davranışlarını da tekrar edeceklerdir.
 • Uyuyamadıklarını, korktuklarını veya hasta olduklarını belirtip ilgiyi üstlerine çekmeye çalışırlar.
 • Bu çocuklar zamanla eğer kıskançlık duygusunu sağlıklı bir şekilde atlatamazlarsa depresyona girebilirler. İçlerine kapanma ve konuşmama davranışı bu durumun belirtileri olarak görülür.
 • Okula gitmeyi ve dışarı çıkmayı istemezler aynı zamanda baş ağrısı ve karın ağrısı gibi psikosomatik kökenli olabilecek türden rahatsızlıklar dile getirebilirler.
 • Anne-babalarına sık sık kendisini sevip sevmediğini, kardeşini mi yoksa kendisini mi daha çok sevdiğini söylemelerini isterler. Bundan emin olmaya çalışırlar.
 • Öfkeli ve huzursuzdurlar. İletişim kurmayı reddederler çoğu zaman. Saldırgan davranışlar sergileyerek kendilerine veya çevrelerindeki nesnelere veya kişilere zarar verebilirler. Bu fiziksel müdahalelerde kıskançlık duyduğu kardeşi de payını almaktadır.

Kardeşler Arasında Kıskançlığı Engellemek İçin Anne Babalara Düşen Görevler

 • Öncelikle daha çocuk doğmadan büyük kardeşe şaşalı olmayan ve spontane gelişmişçesine bir kardeşinin olacağı haberi verilmelidir. Bebek doğmadan önce mevcut çocuğa çok ayrıcalıklar tanınmamalı, tüm planlamalar ona göre yapılmamalı ve her istediğini istediği zaman elde edebileceği hissi verilmemeli.
 • Bebek daha dünyaya gelmeden büyük kardeşin odası ayrılmalıdır. Ayrıca bebeğe yönelik olarak olağanüstü sayılabilecek türden alışveriş ve hazırlıkların yapılması büyük kardeşin dikkatini çekip huzursuz edecektir.
 • Anne karnının belirginleşmesiyle beraber anne-babanın da teşvikiyle annenin karnına dokunması, sevmesi sağlanmalıdır. Ayrıca doğum sırasında büyük kardeşin hastane içinde değil de hastane bahçesi vb bir yerde babasıyla veya sevdiği biriyle vakit geçirip aklındaki soruları sorması sağlanmalıdır.
 • Doğumdan sonra anne kendini toparladıktan sonra çocukla görüşmelidir. Aksi taktirde yorgun, bitkin ve hasta bir şekilde anneyle görüşen çocuk bunun suçlusu olarak kardeşini görecektir.
 •  Bebek dünyaya geldikten sora ebeveynler kendi aralarında iş bölümü yapabilir. Anne bebekle ilgilenirken baba büyük kardeşe yemeğini yedirebilir. Böylelikle büyük kardeş ilgisiz kalmayacak ve doğal olarak kıskançlık duyguları geliştirmeyecektir.
 • Bir başka önemli konu ise anne babaların büyük kardeşe yönelik teminat cümleleri kullanmalarıdır. Örneğin ‘‘hiç korkma ve kıskanma senide çok seveceğiz’’ türünden cümleler bireyin kendisine gösterilen ilginin ve sevginin başka biriyle paylaşılacağı hissine kapılmasına neden olacaktır ve bunu kabullenmeyecektir.
 • Tüm ilginin ve sevginin bebeğe gösterilmemesi konusunda eve gelen misafirler önceden bilgilendirilmelidir.
 • Bebeğin bakımı veya banyosu yapılırken büyük kardeş olaya dahil edilebilir. Artık abi veya abla olduğu kendisine söylenmelidir.
 • Büyük kardeşin kıskanmamasına yönelik olarak aşırı tolerans gösterilmemeli ve bebeğe zarar vermesine asla izin verilmeyeceği kendisine ifade edilmelidir.
 • Çocuklar biraz büyüdüklerinde aralarındaki kıskançlık ve kavgalarda anne-babalar taraf tutmamalı veya kıyas yapıp durumu daha da körüklememelidirler.
 • Kardeşleri oldukları gibi kabul etmeli anne-babalar ve onların kişilik özelliklerine, yeteneklerine uygun olacak şekilde aktiviteler planlamalıdır. Onlarla eşit bir ilişki kurmalı birini diğerine tercih edecek türden davranışlardan kaçınılmalıdır.NOT: Bu makale ve sitemizdeki diğer tüm içerikler bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Tıbbi bir tanı ve tedavi amacı taşımamaktadır. Sitedeki bilgiler ışığında bir ilaç tedavisine başlanması veya sonlandırılması kesinlikle önerilmez. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için mutlaka bir tıp hekimine başvurunuz. Bu makale ve sitemizdeki diğer tüm içerikler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı sayılabilecek ilan ve reklam yapma amacı taşımamaktadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer Makaleler

Aile İçi İletişim ve Çocuk

İletişim; ikili ilişkilerimizden iş ortamına, küçük bir topluluktan büyük kitlelere, tamamen yabancısı olduğumuz gruplardan aynı çatıyı paylaştığımız ailemize kadar

Devamı »

Günlük Yaşamda Kaygı

                Kaygı hayatımızın bir parçasıdır ve bizler korku, gerginlik ve stresle bir anlamda yaşamayı öğreniriz zamanla. Belirli düzeyde

Devamı »